803 & 813 Devika Tower
Nehru Place
New Delhi 110019
Tel: +91 11 41617399
alok@vestaappliances.com
alka@vestaappliances.com

© Copyright 2011, Vesta Appliances